September 2015:

Ingen importspiller i Bergen Elite

Bergen Elite er breddeklubbenes elitesatsing. Dermed er vi opptatt av en langsiktig satsing på klubb- og lagbygging. I dette bildet passer ikke importspillere inn. Derfor vil noen kanskje stusse over å se Tanja Licina på banen i denne sesongen. Hvordan henger dette sammen?

Tanja er engasjert som trener i Hop og Bergen Elite. Dette er hennes ansvarsområde og fokus. Likevel har Bergen Elite valgt å gjøre henne spilleklar for klubben. Hva mener vi med et slikt grep? Hvordan kan hun både være trener og spiller? Hvordan kan en kroatisk spiller i Bergen Elite unngå å være «importspiller»? Svaret er både enkelt og komplisert. Det enkle svaret er at hun ikke skal spille som en tradisjonell importspiller – med mye spilletid på banen. Hennes rolle er derimot å skape trygghet og stabilitet i laget. La oss forklare dette litt nærmere:

Tanja Licina er en kroatisk pedagog og basketballtrener. Dette innebærer at hun aldri har spilt basketball i Norge og heller ikke kjenner på kroppen hvordan norsk basketball er, både i form og innhold.

Bergen Elite har et langsiktig mål med utviklingen. Sentrale elementer er å gi spilletid og utvikling til spillere som kommer fra medlemsklubbenes breddeklubber.

Vi ønsker å finne modeller for å best mulig sikre langsiktig utvikling og overføring av kompetanse. Et virkemiddel vi vurderer inneværende sesong er at vår hovedtrener spiller noen begrensete minutter i enkelte kamper. At vi har gjort henne spilleklar, har to formål:

  1. Overføre selvtillit og spillestil fra en trener til spillerne. At våre svært unge spillere kan oppleve økt trygghet og mestring med «sjefen sin» på banen er noe vi anser som verdifull læring.
  2. Tanja har aldri spilt basketball i Norge og dersom hun skal få en «hands-on» følelse med spillet må hun på banen og spille noen minutter.

I og med at det er lett for at en slik klarering kan oppleves som en ren spillerklarering er det gjort noen prinsipielle beslutninger som er rammesettende dersom vi finner ut at det er hensiktsmessig å la Tanja spille.

  • Tanja skal aldri starte eller slutte kamper.
  • Spilletiden er inndelt i to «bolker» som vi har markert og definert i forkant.
  • Selve spillingen har som formål å inkludere laget, hun vil således ikke være på «poengjakt».
  • De minuttene hun skal stå på banen er hun å betrakte som en vanlig spiller, naturlig nok.
  • Hun spiller aldri mer enn 10 minutter per kamp.