07.03.2017

Sakspapirer til årsmøtet i Bergen Ballklubb (Bergen Elite)

Til medlemmene i Bergen Ballklubb (Bergen Elite): Vi viser til innkallingen til årsmøtet. Her følger saksliste til årsmøtet som gjennomføres i NOR PRs lokaler (Kong Christian Frederiks plass 3, 4. et.) tirsdag 14. mars 2017 klokken 1800.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle årsmeldingen til Bergen Ballklubb (Bergen Elite)

5. Behandle regnskapet i revidert stand

6. Behandle innkomne forslag og saker. Forslag fra styret: Vedta ny lovnorm, jf. NIFs Forbundsting 2015

7. Fastsette medlemskontingenten

8. Vedta budsjett for 2017

9. Behandle Bergen Ballklubb (Bergen Elite) sin organisasjonsplan

10. Foreta følgende valg

a) Leder og nestleder

b) Styremedlem(mer)

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan

d) 2 revisorer

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet

f) Valgkomité med 3 medlemmer + representant fra styret

Sakspapirer sendes til medlemmer ved henvendelse til Fredrik Hannestad (hannestad@norpr.no, 90787621, Grønnegrend 19, 5232 Paradis). Følgende sakspapirer er tilgengelige:

- Forslag til forretningsorden

- Årsmelding 2016

- Resultatregnskap og balanseregnskap for 2016

- Forslag til medlemskontingent fra høsten 2017

- Forslag til budsjett 2017

- Organisasjonsplan for Bergen Ballklubb (Bergen Elite)

- Valgkomiteens innstilling til nytt styre

- Styrets innstilling til neste års valgkomité

(Styret har ikke mottatt forslag fra medlemmene til saker under årsmøtet)

 

Med vennlig hilsen

Styret i Bergen Ballklubb (Bergen Elite)

28.02.2017

Innkalling til årsmøte i Bergen Ballklubb (Bergen Elite)

Til medlemmene i Bergen Ballklubb (Bergen Elite): Årsmøtet for 2017 avholdes i NOR PRs lokaler (Kong Christian Frederiks plass 3, 4. et.) tirsdag 14. mars 2017 klokken 1800. Vel møtt!

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 6. mars 2017. Sakene sendes til styreleder Fredrik Hannestad (Grønnegrend 19, 5232 Paradis, hannestad@norpr.no).

Fullstendig saksliste publiseres på www.bergenelite.no senest 7. mars - én uke før årsmøtet. Sakspapirer framsendes på forespørsel til hannestad@norpr.no.

Velkommen til årsmøtet!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Bergen Ballklubb (Bergen Elite)