13.03.2018

Sakspapirer til årsmøtet i Bergen Ballklubb (Bergen Elite)

Til medlemmene i Bergen Ballklubb (Bergen Elite): Vi viser til innkallingen til årsmøtet. Her følger saksliste til årsmøtet som gjennomføres i NOR PRs lokaler (Kong Christian Frederiks plass 3, 4. et.) tirsdag 20. mars 2018 klokken 1700.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle årsmeldingen til Bergen Ballklubb (Bergen Elite)

5. Behandle regnskapet i revidert stand

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingenten

8. Vedta budsjett for 2018

9. Behandle Bergen Ballklubb (Bergen Elite) sin organisasjonsplan

10. Foreta følgende valg

a) Leder og nestleder

b) Styremedlem(mer)

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan

d) 2 revisorer

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet

f) Valgkomité med 3 medlemmer + representant fra styret

Sakspapirer sendes til medlemmer ved henvendelse til Fredrik Hannestad (hannestad@norpr.no, 90787621, Grønnegrend 19, 5232 Paradis). Følgende sakspapirer er tilgengelige:

– Forslag til forretningsorden

– Årsmelding 2017

– Resultatregnskap og balanseregnskap for 2017

– Forslag til medlemskontingent fra høsten 2018

– Forslag til budsjett 2018

– Organisasjonsplan for Bergen Ballklubb (Bergen Elite)

– Valgkomiteens innstilling til nytt styre

– Styrets inntilling til neste års valgkomité

(Styret har ikke mottatt forslag fra medlemmene til saker under årsmøtet)

 

Med vennlig hilsen

Styret i Bergen Ballklubb (Bergen Elite)

 

 

 

 

08.02.2018

Innkalling til årsmøte i Bergen Ballklubb (Bergen Elite)

Til medlemmene i Bergen Ballklubb (Bergen Elite): Årsmøtet for 2018 avholdes i NOR PRs lokaler (Kong Christian Frederiks plass 3, 4. et.) tirsdag 20. mars 2018 klokken 1700. Vel møtt!

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 6. mars 2018. Sakene sendes til styreleder Fredrik Hannestad (Grønnegrend 19, 5232 Paradis, hannestad@norpr.no).

Fullstendig saksliste publiseres på www.bergenelite.no senest 13. mars – én uke før årsmøtet. Sakspapirer framsendes på forespørsel til hannestad@norpr.no.

Velkommen til årsmøtet!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Bergen Ballklubb (Bergen Elite)