26.05.2020

Sakspapirer til årsmøtet i Bergen Ballklubb (Bergen Elite)

Til medlemmene i Bergen Ballklubb (Bergen Elite): Vi viser til innkallingen til årsmøtet. Her følger saksliste til årsmøtet som gjennomføres i NOR PRs lokaler (Kong Christian Frederiks plass 3, 4. et.) tirsdag 2. juni 2020 klokken 1800.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne sakslisten
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomisk beretning, kontrollutvalgets beretning
 10. Behandle innkomne forslag og saker
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Foreta følgende valg
 15. a) Leder og nestleder
 16. b) Styremedlem(mer) og varamedlem
 17. c) Kontrollutvalg og varamedlem
 18. d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
 19. e) Valgkomité med 3 medlemmer + varamedlem

Sakspapirer sendes til medlemmer ved henvendelse til Fredrik Hannestad (bergeneliteballklubb@gmail.com, 90787621, Grønnegrend 19, 5232 Paradis). Følgende sakspapirer er tilgengelige:

– Forslag til forretningsorden

– Årsberetning 2019

– Resultatregnskap og balanseregnskap for 2019

– Revisors beretning for 2019

– Forslag til medlemskontingent fra høsten 2020

– Forslag til budsjett 2020

– Organisasjonsplan for Bergen Ballklubb (Bergen Elite)

– Valgkomiteens innstilling til nytt styre

– Styrets innstilling til neste års valgkomité

 

Med vennlig hilsen

Styret i Bergen Ballklubb (Bergen Elite)

 

 

18.5.2020

Innkalling til årsmøte i Bergen Ballklubb (Bergen Elite)

Til medlemmene i Bergen Ballklubb (Bergen Elite): Årsmøtet for 2020 avholdes i NOR PRs lokaler (Kong Christian Frederiks plass 3, 4. et.)  tirsdag 2. juni 2020 klokken 1800. Vel møtt!

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 25. mai 2020. Sakene sendes til styreleder Fredrik Hannestad (Grønnegrend 19, 5232 Paradis, hannestad@norpr.no).

Fullstendig saksliste publiseres på www.bergenelite.no senest 26. mai – én uke før årsmøtet. Sakspapirer framsendes på forespørsel til hannestad@norpr.no.

Velkommen til årsmøtet!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Bergen Ballklubb (Bergen Elite)