20.02.2019:

Sakspapirer til årsmøtet i Bergen Ballklubb (Bergen Elite)

Til medlemmene i Bergen Ballklubb (Bergen Elite): Vi viser til innkallingen til årsmøtet. Her følger saksliste til årsmøtet som gjennomføres i NOR PRs lokaler (Kong Christian Frederiks plass 3, 4. et.) onsdag 6. mars 2019 klokken 2000.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle årsmeldingen til Bergen Ballklubb (Bergen Elite)
 5. Behandle regnskapet i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingenten
 8. Vedta budsjett for 2019
 9. Behandle Bergen Ballklubb (Bergen Elite) sin organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg
 11. a) Leder og nestleder
 12. b) Styremedlem(mer)
 13. c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
 14. d) 2 revisorer
 15. e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
 16. f) Valgkomité med 3 medlemmer + representant fra styret

Sakspapirer sendes til medlemmer ved henvendelse til Fredrik Hannestad (bergeneliteballklubb@gmail.com, 90787621, Grønnegrend 19, 5232 Paradis). Følgende sakspapirer er tilgjengelige:

– Forslag til forretningsorden

– Årsmelding 2018

– Resultatregnskap og balanseregnskap for 2018

– Forslag til medlemskontingent fra høsten 2019

– Forslag til budsjett 2019

– Organisasjonsplan for Bergen Ballklubb (Bergen Elite)

– Valgkomiteens innstilling til nytt styre

– Styrets innstilling til neste års valgkomité

(Styret har ikke mottatt forslag fra medlemmene til saker under årsmøtet)

Med vennlig hilsen

Styret i Bergen Ballklubb (Bergen Elite)

6.2.2019

Innkalling til årsmøte i Bergen Ballklubb (Bergen Elite)

Til medlemmene i Bergen Ballklubb (Bergen Elite): Årsmøtet for 2019 avholdes i NOR PRs lokaler (Kong Christian Frederiks plass 3, 4. et.) onsdag 6. mars 2019 klokken 2000. Vel møtt!

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 20. februar 2019. Sakene sendes til styreleder Fredrik Hannestad (Grønnegrend 19, 5232 Paradis, hannestad@norpr.no).

Fullstendig saksliste publiseres på www.bergenelite.no senest 27. februar – én uke før årsmøtet. Sakspapirer framsendes på forespørsel til hannestad@norpr.no.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen

Styret i Bergen Ballklubb (Bergen Elite)