6.2.2019

Innkalling til årsmøte i Bergen Ballklubb (Bergen Elite)

Til medlemmene i Bergen Ballklubb (Bergen Elite): Årsmøtet for 2019 avholdes i NOR PRs lokaler (Kong Christian Frederiks plass 3, 4. et.) onsdag 6. mars 2019 klokken 2000. Vel møtt!

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 20. februar 2019. Sakene sendes til styreleder Fredrik Hannestad (Grønnegrend 19, 5232 Paradis, hannestad@norpr.no).

Fullstendig saksliste publiseres på www.bergenelite.no senest 27. februar – én uke før årsmøtet. Sakspapirer framsendes på forespørsel til hannestad@norpr.no.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen

Styret i Bergen Ballklubb (Bergen Elite)