08.02.2018

Innkalling til årsmøte i Bergen Ballklubb (Bergen Elite)

Til medlemmene i Bergen Ballklubb (Bergen Elite): Årsmøtet for 2018 avholdes i NOR PRs lokaler (Kong Christian Frederiks plass 3, 4. et.) tirsdag 20. mars 2018 klokken 1700. Vel møtt!

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 6. mars 2018. Sakene sendes til styreleder Fredrik Hannestad (Grønnegrend 19, 5232 Paradis, hannestad@norpr.no).

Fullstendig saksliste publiseres på www.bergenelite.no senest 13. mars – én uke før årsmøtet. Sakspapirer framsendes på forespørsel til hannestad@norpr.no.

Velkommen til årsmøtet!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Bergen Ballklubb (Bergen Elite)