Våre prosjekter

I tillegg til å spille seriespill i Kvinneligaen, gjennomfører Bergen Elite en rekke ulike prosjekter:

  • Elite Basketball Camp: Dette er en årlig basketballskole som gjennomføres i august måned. Vi henter inn trenere fra verdens beste basketballiga, NBA, for å undervise norske ungdommer. Arrangementet gjennomføres over fire hele dager i Haukelandshallen, Bergen. Se www.elitebballcamp.no
  • EasyBasket for alle: Dette er en kompetanseutviklingsprosjekt for barneskoler i Norge. Vi ønsker å skape et pedagogisk-, inkluderende- og engasjerende lavterskeltilbud for barn ved å styrke lærernes kompetanse innen progresjonsrettet ballspillaktivitet. Se www.easybasket.no

    Hallprosjektet: Bergen Elite har en drøm om å etablere egen hall. Arbeidet med utforming og driftskonsept er godt i gang, men vi er fortsatt et stykke unna en troverdig finansierings- og gjennomføringsplan. Kontakt oss for ytterligere informasjon.