Dilemma: Topp eller bredde?

Er U13 dette rette tidspunktet for å fordele spilletid ujevnt på laget? Hvilke spillere får lov til å spille med de eldre lagene i klubben? På hvilket tidspunkt skal man gjøre forskjell på enkeltspillere på et lag? Kan en basketballklubb være god på både breddesatsing og elite samtidig? Dilemmaene er mange i basketspill for ungdom.

Bergen Elite er en selvstendig klubb men utgjør likevel elitesatsingen til breddeklubbene HopLoddefjord, Sandviken, Tertnes og Nattland.  Vi har valgt å skille topp og bredde i ulike klubber fordi vi ønsker å bli god på både bredde og elite. Vi tror ikke at man kan bli god på begge deler samtidig i én og samme klubb. Det har historien vist oss. Hvilke klubber kan med hånden på hjertet hevde at man i dag lykkes med begge deler samtidig?

Bergen Elite er opptatt av å spille tett og godt på lag med de breddeklubbene som står bak oss. Takket være Hop, Sandviken, Loddefjord, Tertnes og Natland har Bergen Elite et rekrutteringsgrunnlag for framtiden som mange andre eliteserie-lag kan misunne oss. På den måten har vi også et framtidig økonomisk fundament som vil kunne styrke klubben. For å få til et godt samspill, er Bergen Elite opptatt av å gi breddeklubbene fire ulike tilbud:

Rent praktisk har vi valgt å gjennomføre Aktivitetstiltak i form av hele fem camper i Bergen Elite-regi der aldersbestemte spillere fra våre breddeklubber får delta på lærerike og sosiale camper (á et par timers varighet) under ledelse av elite-spillerne i Bergen Elite. Dette legges opp som henholdsvis Åpningscamp, Jentecamper(x2) og Guttecamper (x2). Campene gjennomføres i tilknytning til hjemmekampene til Bergen Elite.

Bergen Elite har dessuten lagt opp til Spillerutviklingstiltak for klubbene der utpekte årganger i breddeklubbene får delta på en av treningene til Bergen Elite hver uke. Dette er et tiltak der spillerne selv vurderer om de vil være med eller ikke. Det koster ingen ting, krever ingen formelle avtaler, og dette vil gi spillerne fra breddeklubbene et inntrykk av hva elitespill innebærer.

For inntil tre utvalgte spillere kan Bergen Elite tilby Utviklingskontrakt for dem som ikke ennå er moden for spill på elitelaget, men som Bergen Elite ser vil kunne vokse inn i en slik rolle. Normalt er det spillere på U16-nivået man kan tilby slik kontrakt. For spillere på utviklingskontrakt inngås det en formell kontrakt á to års varighet der klubb og spiller inngår et samarbeid om trening, medisinsk oppfølging, deltakelse på ulike typer samlinger, osv. Spillere på utviklingskontrakt er et tilbud kun til spillere fra breddeklubber som er tilknyttet Bergen Elite. Spilleren er ikke nødvendigvis spillerberettiget for kamper i regi av Bergen Elite.

For spillere med utviklingskontrakt er målet å bli Bergen Elite-spiller. Bergen Elite er ikke bundet av å rekruttere spillere utelukkende fra egne breddeklubber, men ved å samarbeide tett med breddeklubbene vil det beste rekrutteringsgrunnlaget over tid være herfra. Toårs-kontrakter inngås med spillere som forplikter seg til å bli spillerberettiget for Bergen Elite. Det tilrettelegges for at spillere kan få parallell spilletillatelse for å kunne spille både i egen breddeklubb og i Bergen Elite. Som kjent skal Bergen Elite og de tilknyttede breddeklubbene ikke ha konkurrerende sportslige tilbud – men derimot utfylle hverandre. Foreløpig er det kun damelag i Kvinneligaen, men målet er at et herrelag skal etableres. Vi starter med en treningsgruppe for herrer, spill i lavere divisjoner, og deretter gradvis opprykk i retning av BLNO på sikt.

Disse fire tilbudene til breddeklubbene fra Bergen Elite (Aktivitetstiltak, Spillerutviklingstiltak, Utviklingskontrakt og Elite-spill) er vårt svar på hvordan topp skal gjøre bredden god. Og omvendt. Samtidig kan de ulike klubbene få rendyrket sin identitet og kultur som enten en breddeklubb eller en eliteklubb.