hp 564 ink cartridge coupons menchies birthday gift best buy online coupon codes 10 off shire naturals coupon code savage race dallas coupon code
Select Page

Årsmøtet 2021

16.03.2021

Sakspapirer til årsmøtet i Bergen Elite Ballklubb

Til medlemmene i Bergen Elite Ballklubb: Vi viser til innkallingen til årsmøtet. Her følger saksliste til årsmøtet som gjennomføres på Teams tirsdag 23. mars 2021 klokken 1700.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne sakslisten
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomisk beretning, kontrollutvalgets beretning
 10. Behandle innkomne forslag og saker
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Foreta følgende valg
 15. a) Leder og nestleder
 16. b) Styremedlem(mer) og varamedlem
 17. c) Kontrollutvalg og varamedlem
 18. d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
 19. e) Valgkomité med 3 medlemmer + varamedlem

Sakspapirer og møteinnkallingslenke sendes til medlemmer ved henvendelse til Fredrik Hannestad (bergeneliteballklubb@gmail.com, 90787621, Grønnegrend 19, 5232 Paradis). Følgende sakspapirer er tilgengelige:

 • Forslag til forretningsorden
 • Årsberetning 2020
 • Resultatregnskap og balanseregnskap for 2020
 • Revisors beretning for 2020
 • Forslag til medlemskontingent fra høsten 2021
 • Forslag til budsjett 2021
 • Organisasjonsplan for Bergen Ballklubb (Bergen Elite)
 • Valgkomiteens innstilling til nytt styre

Med vennlig hilsen

Styret i Bergen Elite Ballklubb

 
 
 
2.3.2021

Innkalling til årsmøte i Bergen Elite Ballklubb

Til medlemmene i Bergen Elite Ballklubb: Årsmøtet for 2021 avholdes på Teams tirsdag 23. mars 2021 klokken 1700. Vel møtt!

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 9. mars 2021. Sakene sendes til styreleder Fredrik Hannestad (Grønnegrend 19, 5232 Paradis, fredrik.hannestad@apriil.no).

Fullstendig saksliste publiseres på www.bergenelite.no senest 16. mars – én uke før årsmøtet. Sakspapirer framsendes på forespørsel til fredrik.hannestad@apriil.no.

Deltakere på årsmøte melder seg på ved å sende en e-post til fredrik.hannestad@apriil.no

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen
Styret i Bergen Ballklubb (Bergen Elite)

Bergen Elite Ballklubb

Orgnr: 913 622 650
Grønnegrend 19
5232 Paradis
Medlem av NIF og NBBF

E-post

bergenelitebasketballklubb@gmail.com

Hjemmearena

Amalie Skram vgs

Telefon

90787621

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share