Easybasket for alle

EasyBasket for alle er et kompetanseutviklingsprosjekt for lærere i barneskolen.

Målet er å skape et pedagogisk-, inkluderende- og engasjerende lavterskeltilbud for barn ved å styrke lærernes kompetanse innen progresjonsrettet ballspillaktivitet.

Barneskoler har behov for et slikt prosjekt, fordi man ønsker å:

 • Øke barnas motoriske ferdigheter
 • Styrke barnas psykiske helse
 • Redusere utenforskap og øke integrering
 • Redusere forpliktende medlemsskap (SFO, idrettslag, kulturskole, osv.)

Les mer: www.easybasket.no
Les også EasyBasket for alle – Aftenposten 25. januar 2018
eller Bergens Tidende 26. januar
Flott oppslag i EasyBasket for alle – papir BT 181211-22

Det er også utarbeidet en uavhengige evalueringsrapport av EasyBasket for alle-prosjektet

Kjennetegn ved prosjektet EasyBasket for alle:

 • Fundamentert på pedagogisk fagkompetanse, idrettsfaglig utdannelse og frivillig arbeid
 • Vektlegger utdanning av lærere – for at de i neste omgang selv skal kunne drive aktiviteten videre
 • Gratis for alle de deltakende barna
 • Omfatter barn på 3. og 6. trinn i barneskolen
 • Dokumenterer aktivitet gjennom egen app
 • Følger barneidrettsbestemmelsene til Norges idrettsforbund
 • Prosjektet gjennomføres i regi av Bergen Elite Ballklubb
 • Finansiert av Sparebankstiftelsen SR-Bank (pilotprosjekt 2017-2019) og Bergen kommune
Bergen Elite Ballklubb

Orgnr: 913 622 650
Grønnegrend 19
5232 Paradis
Medlem av NIF og NBBF

E-post

bergenelitebasketballklubb@gmail.com

Hjemmearena

Amalie Skram vgs

Telefon

90787621

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share