gifted students with autism purex laundry coupons canada sas black ops coupons xinyang fashion and gift market address kabuto midlothian coupons archies gifts for girlfriend
Select Page

Kompetansedrevet

Basketball er en kompetansedrevet idrett

– Skjerp dere!

Mange i norsk basketsport kjenner Pål Berg. Han er en basketballentusiast og en glimrende skribent og retoriker. I bloggen sin Pauliord treffer han stadig vekk blink når han beskriver hva mange opplever i norsk basket. Derfor er bloggen hans populær, og han får folk med seg i sine resonnementer. Pål har meninger om mangt og mye, og stort sett kommer dette «rett fra levra og hjertet», som han selv sier.

Vi ønsker å stoppe opp ved ett av hans mange poenger. Den 22.11.2015 skriver han blant annet: «Jeg er lei av ord som kompetansedrevet, prioriteringspyramide, prosesstyring og etterprøvbarhet. Jeg er såpass utålmodig at jeg forventer action.» Disse to setningene treffer veldig godt. Mange er lei av akademiseringen. Folk vil spille basket, enkelt og greit. Han tar pulsen på det mange tenker og føler.

Det kan hende at folk er lei disse ordene. Vi vet om mange i styre og stell som deler tankene hans. Men hvis tillitsvalgte i norsk basket preges av slike holdninger, så kan vi se langt etter de gode resultatene. La oss forklare:

Det enkle er ikke alltid det beste. Noen ganger må vi gå den lange veien med å tenke langsiktig, legge en plan, og gjennomføre det vi hadde bestemt oss for – FØR resultatene kan komme. Det betyr at prosessene (uff, der brukte vi antakelig et fy-ord!) må styres av noen prinsipper, spillereglene må være klare, og forutsigbarheten stor. Du husker kanskje hva dine foreldre fortalte deg på ungdomsskolen om hva som skulle til for å få gode karakterer? Jo, du måtte lese jevnt, unngå skippertak og ha god studieteknikk. Akk, så kjedelig, men alle visste at foreldrene hadde rett! Riktignok klarte alle å komme seg gjennom ungdomsskolen, men bare en bittelite mindretall endte på medisinstudiet. Skal norsk basket oppnå internasjonale resultater, så er det VI som må opptre som medisinstudenten; Skaffe oss kompetanse, ha god studieteknikk og være disiplinerte. De som tidlig vet hvor de vil, har lettere for å faktisk komme dit.

I dagens basket-Norge har pragmatikerne fått holde på en god stund. Snarveier og rask problemsløsning er fristende, men svært uklokt i det lange løp. Vær på vakt overfor alle som argumenterer med at «vi må se pragmatisk på dette». I realiteten betyr de pragmatiske løsningene at «nå tar vi en snarvei, og vi orker ikke å gjøre jobben slik den egentlig burde vært gjort».

Klubbenes syretest

Skal norsk basket hevde seg internasjonalt, må vi bygge årsklasser fra bunnen av. Vi må utdanne folkene våre, ta noen veivalg, holde på noen prinsipper, og ha disiplin til å gjennomføre det vi har planlagt. Beklager, Pål Berg – da må vi bygge på kompetanse, vi må prioritere, vi må styre prosessene våre godt og vi må gjøre tingene slik at de blir etterprøvbare. De som bare vil ha action kan gjerne gå ut på løkka for å spille – men vær så snill – ikke ta på dere noen tillitsverv i norsk basketsport!

Dagens norske basketmiljø preges av identitetsløse enheter, og alt for mange neglisjerer verdien av kompetanse (Oj, dette var kanskje en kraftsalve som provoserte noen, men la oss forklare dette nærmere). Klubbene er selve ryggraden i basket-Norge. Hvis klubbene blir drevet bedre, får vi et mer solid fundament for å bygge regioner og forbund. Hvordan skal klubbene bli drevet bedre? Her er en syretest som du kan kjøre, for eksempel på i din egen klubb:

Identitet

Hvilke verdier preger din klubb? Hva skal klubben din være – og for hvem? De fleste klubbene er ganske utydelige på hvem man er og hva man vil oppnå. Ved å lese nettsidene til noen av de førende norske klubbene som Asker, Bærum, Centrum, Gimle og Ulriken, er det lite som gir noe godt svar på hvem de er og hvilke verdier som er viktige for dem. Vet de ikke selv hvem de er? Tør de ikke å fortelle det? Er dette klubber som er mer opptatt av å se seg bakover enn framover? Går vi til Skjetten basket derimot, blir vi møtt med ett tydelig budskap; «Flest mulig – lengst mulig». Kjempebra, Skjetten! Det er ingen tvil om hva som er viktig for denne klubben. Disse fire ordene forteller mye om identitet, prioriteringer og hva klubben mener er viktig for framtiden. I Bergen Elite har vi definert oss selv som «Breddeklubbenes elitesatsing». Dette gir et tydelig signal om hvem vi er og hvordan vi prioriterer. Vi har også lagt ut våre tanker om hvordan vi driver vår egen rekruttering. Hvilke andre toppklubber i Norge har delt sine tanker om hvordan man rekrutterer spillere til elitenivået? Skjerp dere, folkens! Vet dere ikke hvordan dere rekrutterer? Tåler ikke rekrutteringsstrategien deres dagens lys? Er det økonomi eller holdninger som stopper din klubb fra å hente importspillere? Tausheten til norske toppklubber vitner om enten dårlig tankegods, uklare strategier eller svak kompetanse!

Målsettinger

Hvilke målsettinger har klubben din? Har klubben satt seg noen sportslige mål? Hvorfor har man ikke valgt å sette seg noen mål? Fordi det er vanskelig, fordi man er ubevisst eller fordi man ikke har kompetanse? Norges basketballforbund har vært veldig god på å sette seg et klart, tydelig og målbart mål: Vi skal ha 16.250 medlemmer innen utløpet av 2022. Et slikt mål forplikter. Så får det være en annen historie at forbundet sliter med å peke på effektive tiltak som faktisk bringer oss til målet. Men målet i seg selv er drivende godt. For Bergen Elites del, har vi satt oss et sportslig mål om at vi skal spille basketball på internasjonalt klubbnivå. Videre har vi satt oss et mål om å være Norges beste profesjonelle kompetansemiljø innen basketball. Disse målene er riktignok ikke så enkle å måle, men de gir i alle fall en tydelig retning for hvor vi vil gå. Og målene holder oss på rett sti i alle valgene vi gjør. EasyBasket for alle-prosjektet vårt er ett av mange tiltak for å oppnå disse målene.

Kompetanse

I hvilken grad er klubben din opptatt av kompetanse? Har klubben en plan for hvordan man skal tilegne seg kompetanse blant trenerne eller tillitsvalgte? Hvordan rekrutterer man til klubbstyret? Forbundet har lagt opp til en trenerløype som er grunnleggende viktig for å utvikle norsk basket. Hvorfor er det så få som snakker om trenerløypen i positive ordelag? Hvorfor blir klubberledermøtene (i alle fall her i vest) mest opptatt av hvordan man skal kunne omgå de kravene som stilles til trenernes kompetanse? Hvorfor foreslo NBBF-styret å senke kravene til norske trenere under forbundstinget i 2018? Alle som ferdes i trafikken vet at gyldig sertifikat er en forutsetning for å få kjøre bil. Slik er det basketsporten også. Å slippe «ufaglærte» trenere løs på norske basketspillere er tankeløst. Å ha en tydelig plan for å unngå det, er et minimum.

I Bergen Elite skal vi bli Norges beste profesjonelle kompetansemiljø innen basketball. Det er i utgangspunktet et hårete mål. Når vi ser oss rundt, virker det kanskje ikke så hårete likevel. Styret i Norges basketballforbund satte i gang et seniorlandslag på dugnad i desember 2016 – ja, du leste riktig. På dugnad. Ved å holde tiggerkoppen foran medlemmene i norsk basket på Den Store Trenerhelgen i januar 2017, skrapte man sammen penger til å starte en satsing som Forbundstinget i 2016 vedtok skulle starte i 2020. Vi har aldri lest noen målsettinger for hva man vil oppnå med dagens seniorlandslagssatsing. Det hadde for eksempel vært interessant å få høre mer om hvem man ønsker til seniorlandsslaget, hvorfor, og hvordan man skal skape et lag for framtiden. Bergen Elite sliter med å identifisere fundamentet for dagens seniorlandslagssatsing. På Minitinget i 2017 stilte vi tydelige spørsmål om målet med seniorlandslagssatsingen. Vi ble ikke overbevist av de svarene vi fikk.

Kikker vi i strategiplanen til NBBF leser vi at vi skal legge fokus på klubbutvikling og kompetanseutvikling blant trenere. Kompetanse er selve fundamentet til vår egen framtid. Derfor undrer vi oss; Hvorfor er det omtrent ingen som snakker om betydningen av kompetanse i norsk basket? Det har vi lurt på lenge.

Kompetanseidrett

For en spiller handler kompetanse om veldig mye; oppsett, skills, forståelse, ferdigheter, holdninger og erfaring er bare noen få stikkord. For en trener handler kompetanse om blant annet pedagogikk, ledelse, holdninger samt innsikt i spillets gang. Som mange vet, er basketball en vitenskapelig idrett. Det betyr at basketballens regler er konstruert av en gründer – og har dermed ikke den samme fortiden som eksempelvis fotball og håndball, nemlig at idretten har utviklet seg gradvis over lang tid. Det er ingen som kan forklare hvorfor sekstenmeteren i fotball er akkurat 16 meter fra mål. Det har bare blitt slik over tid. I basketball derimot, er avstander og størrelser, regler og spillets gang, nøye regnet ut for å skape en idrett som gir få skader, skaper atletiske utøvere, og samtidig gir publikum fartsfull underholdning.

På samme måte som at gode sjakkspillere må ha dyp innsikt i hvordan sjakk fungerer, må basketballspillere og -trenere ha dyp innsikt i hvordan vår idrett fungerer. Det er ikke nok å kunne reglene samt ha erfaring med basketballspill. Det er grunnleggende viktig at trenere gjennomfører opplæring og kurs, selv om de allerede har masse erfaring fra spillet. Derfor er den norske trenerløypen noe av det aller viktigste redskapet vi har for å utvikle norsk basket. Innføring av nivåer i trenerutdanningen, samt krav til å komme på relevant nivå før man får lov til å trene ulike lag, er dermed helt grunnleggende for utvikling av basketsporten her til lands.

Den beste trenerkompetansen i Norge

Vi håper denne artikkelen får øynene dine opp for verdien av kompetanse. Begrepet kompetanse er såpass tvetydig og ullent, at det kanskje ikke gir så mye mening i seg selv. Men husk at basket er som sjakk; Du blir ikke god bare ved å kjenne hvilke regler som gjelder for den enkelte brikke. Verdien av å øve, resonnere, se, legge planer, overraske og gjennomføre, er avgjørende for å bli god.

I Bergen Elite er vi opptatt av den kompetansen vi representerer. Vår hovedtrener heter Geir Bangstad, og han er den eneste norske hovedtreneren som har vunnet nordisk gull med et herrelandslag. Videre har han også vunnet kongepokal med Ulriken Eagles i 2009. Bangstad har utdannelse fra Norges idrettshøyskole, Universitetet i Bergen og University of California Berkeley. Dette i tillegg til diplomtrenerutdannelse og FIBA Europe Coaching Certificate samt at han har blitt håndplukket til deltakelse i det eksklusive trenernettverket “Nortdic Coaching Network”. Samlet gjør dette at Geir har den beste trenerkompetansen i Norge. Til daglig jobber han som hovedlærer for toppidrett basketball ved Olsvikåsen videregående skole.

Bergen Elite skal skape Norges beste profesjonelle kompetansemiljø innen basketball. Vi håper at denne artikkelen bidrar til at du også ser verdien av å definere kompetanse som grunnleggende viktig for å utvikle norsk basketsport.

Bergen Elite Ballklubb

Orgnr: 913 622 650
Grønnegrend 19
5232 Paradis
Medlem av NIF og NBBF

E-post

bergenelitebasketballklubb@gmail.com

Hjemmearena

Amalie Skram vgs

Telefon

90787621

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share