free holiday gift tags templates glue store coupon codes 2012 earth fare coupons free dinner two cosmetics coupon code van der wee gifts
Select Page

Kompetansemiljø

– Norges fremste kompetansemiljø, du lissom!

Bergen Elite skal bli Norges fremste profesjonelle kompetansemiljø for basketball. Hva mener vi med det, og hvordan skal vi klare det?

Vi hadde følgende utgangspunkt da vi satte oss dette målet i 2014:

  • Norge er blant de desidert svakeste basketnasjonene i Europa. Dette gjelder både menn og kvinner.
  • Basketballfaglig kompetanse har ikke dominert utviklingen av norsk basketsport de siste 15 årene. Få personer tar basketballfaglig utdannelse, få krav stilles til tillitsvalgte i organisasjonen, og trenerne har i liten grad stått ovenfor tydelige krav – i alle fall ikke på yngre alderstrinn. Vi preges av en kultur der sentrale ressurspersoner føler liten lojalitet til de overordnede beslutninger som fattes på toppen i norsk basketsport.
  • Heller ikke organisasjons- og markedskompetanse har preget idretten vår. Resultatet er at medlemsmassen er liten og rekrutteringen er svak – sammenliknet både med andre ballidretter i Norge, og med basketballmiljøer utenlands. Forbundet ser ikke ut til å nå målene om medlemsvekst frem mot 2022.

Nå må vi skynde oss å legge til at det for tiden skjer mye positivt i norsk basketsport nettopp innenfor kompetanseutvikling. Den nye trenerløypen er et eksempel på at bedring er på gang. Men det bidrar likevel ikke til at de tre punktene overfor representerer dominerende trekk ved norsk basketballsport.

Bergen Elite er av den oppfatning at det i dag ikke finnes åpne miljøer der basketballfaglig kompetanse dyrkes. Det betyr ikke at det ikke finnes flinke spillere mange steder, men det betyr at det knapt nok finnes miljøer der man åpent utvikler og diskuterer sportens grunnleggende premisser (med et hederlig unntak; Den Store Trenerhelgen i januar måned). I hvilket forum drøftes basketsportens framtid i Norge? Hvem skriver basketballfaglige blogger? Hvor drøftes innholdet i «Den Røde Tråden» i norsk basket? Hvem har analysert markedet for medlemsvekst? Osv. Bergen Elite ønsker å være et miljø der relevant kompetanse fra landets fremste fagfolk ligger til grunn for viktige beslutninger.

Bergen Elite ønsker som sagt å bli Norges fremste profesjonelle kompetansemiljø for basketball. Hva legger vi i det?

  • Bergen Elite ønsker å bygge den sportslige aktiviteten på en basketballfaglig plan for både klubben og for den enkelte spiller. Det vi planlegger ett år, blir iverksatt det neste. Skal man skape et bærekraftig miljø, må det bygges kultur og kompetanse over tid. Det tar langt tid å skape resultater hvis man ikke velger snarveier (eksempelvis importspillere).
  • Bergen Elite har som eneste klubb i Norge, så vidt vi kjenner til, skrevet en konseptskisse for hvordan klubben bør drives – på overordnet nivå. En tydelig strategi for hvordan toppidrett skal styrke bredden – og omvendt – er blant de sentrale elementene i dokumentet. En klar filosofi der framtidens spillere hentes primært fra egne rekker – og ikke fra importer – er snarere unntaket enn regelen når man ser rundt seg i dagens elitemiljøer.
  • Bergen Elite ønsker å ha sportslige ledelsesressurser (trener og sportslig leder i styret) som er blant landets desidert mest kompetente og erfarne trenere. Ressurser fra Bergen Elite har eksempelvis ført «Den Røde Tråden» i norsk basket i pennen. Videre er sportslig leder i Bergen Elite den eneste treneren i Norge som har bragt et norsk herrelandslag til topps i Nordisk mesterskap.
  • Bergen Elite har betydelig markeds-, organisasjons- og kommunikasjonskompetanse i styret, og dette er helt avgjørende når en klubb skal bygges.
  • Klubbens hovedtrener deltar i det eksklusive trenernettverk “Nordic Coaching Network” der kun tre norske trenere, uansett idrett, får tilbud om deltakelse. Geir Bangstad jobber for tiden som hovedlærer i Toppidrett – basketball på Olsvikåsen videregående skole.
  • Bergen Elite er den eneste klubben i landet som år etter år er i stand til å hente amerikanske coacher med NBA-erfaring hit til landet for å gjøre norske basketballungdommer bedre (Elite Basketball Camp).
  • Bergen Elite er den eneste basketballklubben i landet som på på et rent pedagogisk grunnlag bidrar til å styrke læreres kompetanse innenfor progresjonsrettet ballspillaktivitet (prosjekt EasyBasket for alle)

Dette betyr ikke at vi allerede nå definerer oss som landets fremste profesjonelle kompetansemiljø for basketball. Men det betyr at vi har SATT OSS ET MÅL om å komme dit. Det er veivalgene i hver enkelt beslutning i hverdagen som avgjør om vi lykkes eller ikke. Sannsynligvis vil det være en umulig oppgave å måle dette objektivt. Men retningen er satt – og den skal vi holde på!

Kom gjerne med innspill på Bergen Elites Facebook-sider om hvordan vi skal utvikle norsk basketball ytterligere!

Bergen Elite Ballklubb

Orgnr: 913 622 650
Grønnegrend 19
5232 Paradis
Medlem av NIF og NBBF

E-post

bergenelitebasketballklubb@gmail.com

Hjemmearena

Amalie Skram vgs

Telefon

90787621

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share