timepiece trading coupon code inaam ghar gifts cafe rouge gift voucher slyman's coupon
Select Page

Om klubben

Om Bergen Elite:

Formålet med Bergen Elite er å spille basketball på internasjonal klubbnivå.

Bergen Elite er breddeklubbenes elitesatsing, og skal tilbakeføre kompetanse fra Bergen Elite til de deltakende breddeklubbene.

Visjon

Bergen Elite har ambisjon om å bli Norges fremste profesjonelle kompetansemiljø innen basketball.

Verdigrunnlaget

Bergen Elite har foreløpig ikke definert egne verdier, men er lojale mot NBBFs verdier: Inkluderende, Gøy, Målrettet!

Virksomhetsideen

Breddeklubber i Bergensområdet er invitert til å delta i Bergen Elite. Forutsetning for deltakelse er at breddeklubben ikke har eget topplag i nasjonale serier. Breddeklubber som inngår i Bergen Elite deltar for minst ett år ad gangen. Innen 31. januar hvert år skal det være avklart hvilke klubber som deltar i Bergen Elite den påfølgende sesongen.

Bergen Elite skal bli en sterk merkevare, og kan på sikt utvides fra basketball til andre tilsvarende idretter.

Det inngås bilaterale avtaler mellom Bergen Elite og hver enkelt deltakende breddeklubb. Avtalene regulerer plikter og rettigheter i samspillet mellom de to partene.

Et lag i Bergen Elite kan bestå av 12 spillere. I tillegg kan det åpnes opp for inntil 3 spillere på rekruttkontrakt.

Det er et mål at flest mulig av spillerne kommer fra de deltakende breddeklubbene. Utvelgelse av spillere gjøres av treneren, men styret har avgjørende ord på forhold som påvirker Bergen Elites økonomi. De beste tilgjengelige spillerne utgjør laget.

Det er en forutsetning at spillere i Bergen Elite om mulig skal kunne spille i aldersbestemte klasser (og eventuelt 1K) i de breddeklubbene som utgjør Bergen Elite samtidig. Spillere opp til og med U19 skal prioritere aldersbestemte lag i egen breddeklubb foran spill i Bergen Elite (for å beholde breddeklubbens lag ut U19-nivået).

Handlingsplan

Bergen Elite har etablert lag i BLNO Kvinner. Når økonomi og spillergrunnlag tilsier det, ønsker man å satse på herrer.

Bergen Elite ble stiftet i september 2014, og spilte i Kvinneligaen fra oktober 2014. I Norges Idrettsforbunds register heter klubben offisielt “Bergen Ballklubb” men går under navnet Bergen Elite i alle praktiske sammenhenger.

Bergen Elite Ballklubb

Orgnr: 913 622 650
Grønnegrend 19
5232 Paradis
Medlem av NIF og NBBF

E-post

bergenelitebasketballklubb@gmail.com

Hjemmearena

Amalie Skram vgs

Telefon

90787621

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share