california paper goods coupon bavarian inn coupons 2016 laguiole wine gift box set birthday gift for mother in law in india sun valley jewelry and gifts
Select Page

Rekrutteringsstrategi

Vår rekrutteringsstrategi

Bergen Elite forteller gjerne hvilken rekrutteringsstrategi vi har. Les våre tanker om rekruttering her:

Bergen Elite er breddeklubbenes elitesatsing. Det betyr at Bergen Elite samarbeider tett med de tilknyttede breddeklubbene, Hop, Sandviken, Tertnes og Loddefjord, i hverdagen. Mens Bergen Elites fremste oppgave er å tilføre breddeklubbene kompetanse, så kan de beste talentene i breddeklubbene være trygge på at de har «sin egen» klubb å strekke seg mot dersom de er gode nok. Det blir helt feil å påstå at breddeklubbene er «farmer-klubber» for Bergen Elite, fordi et slikt uttrykk indikerer at breddeklubbene ikke får noe tilbake fra elitelaget. Samarbeidet mellom Bergen Elite og breddeklubbene Hop, Sandviken, Tertnes og Loddefjord er ikke jevnbyrdig bare i teorien, men også i praksis.

Det andre målet til Bergen Elite er å spille basketball på internasjonalt klubbnivå. Den våkne leseren forstår dermed at våre to ambisjoner; å være breddeklubbenes elitesatsing, og å spille basketball på internasjonalt klubbnivå, kan være to motsetningsfylte mål. Det innebærer at vi hele tiden må ha begge målene i bakhodet i vårt rekrutteringsarbeid. Vi har nemlig ambisjoner som går langt utover det nivået som norsk basketball befinner seg på i dag. Å løfte nivået på basketball er et mer langsiktig mål som det vil ta tid å nå.

Hvordan håndterer Bergen Elite henvendelser fra enkeltspillere som vurderer å skifte klubb?

Det første vi gjør, er å gjennomføre et informasjonsmøte med både spilleren og eventuelt andre representanter for spilleren før man vurderer om spilleren er aktuell for en eventuell overgang. Vi anbefaler sterkt at spilleren har med seg foresatte eller en annen kontaktperson i et slikt informasjonsmøte. For styret i Bergen Elite er det viktig at spilleren kjenner til hvilke prinsipper klubben er tuftet på – både selve Bergen Elite-konseptet og vår policy for rekruttering, osv. Først når et slikt møte er gjennomført, kan både vi og spilleren vurdere om en eventuell overgangsprosess er aktuell å starte. Dette bryter ikke med gjeldende regler for overganger (Norges Basketballforbunds kampreglement, kapittel 9, Overgang. A1) fordi dette er et rent informasjonsmøte og ikke et møte for å diskutere overgang.

Tar Bergen Elite imot aldersbestemte spillere fra naboklubber som ikke er tilknyttet Bergen Elite?

Vi har tidligere fått slike henvendelser. Vi har flere eksempler på at yngre spillere har ønsket å spille for Bergen Elite. Til dem har vi sagt at vi er breddeklubbenes elitesatsing, og at vårt rekrutteringsgrunnlag er fra de klubbene vi samarbeider med. Alle klubber i Bergensområdet har stående invitasjon om å delta i Bergen Elite-samarbeidet. Den eneste betingelsen vi stiller, er at samarbeidende klubb ikke skal ha eget lag i nasjonal serie. Dersom yngre spillere fra naboklubber ønsker å spille i Bergen Elite, så er altså veien via en av våre breddeklubber.

Men hva med seniorspillere?

Bergen Elite har også fått henvendelser fra seniorspillere fra både naboklubber og fra studenter som planlegger flytting til Bergen. I slike tilfeller er det alltids et dilemma – i hvilken grad skal vi «vanne ut» vår egen filosofi om at vi tross alt er breddeklubbenes elitesatsing? Holdningen vår er at vi kan si ja til eldre spillere som kommer til oss, så lenge vi faktisk trenger dem, og at vi dermed ikke vanner ut prinsippet om at Bergen Elite først og fremst er elitesatsingen til de yngre spillerne fra våre egne breddeklubber. Vi har tross alt en ambisjon om å spille på internasjonalt klubbnivå. Antall slike spillere bør sees i sammenheng med spillertyper og kvaliteten på talentene fra våre samarbeidende breddeklubber. Med spillertyper mener vi både posisjon på banen og personlige egenskaper. På lang sikt ønsker vi å bidra med kompetanse til breddeklubbene slik at de er i stand til å drive talentutvikling og dermed produsere elitespillere på breddeklubbenes premisser. Både våre egne samarbeidsklubber og våre «konkurrenter» i eliteserien kan derfor være trygge på at Bergen Elite aldri kommer til å være på aktiv rekrutteringsjakt etter spillere som tilhører andre klubbmiljøer.

Vi har tro på vår egen langsiktige kompetanse- og talentutvikling. Vi er alltid åpne for å informere om Bergen Elites konsept og policy knyttet til talentutvikling og rekruttering – enten du er spiller, trener, sitter i et klubbstyre, eller for eksempel er journalist.

Bergen Elite Ballklubb

Orgnr: 913 622 650
Grønnegrend 19
5232 Paradis
Medlem av NIF og NBBF

E-post

bergenelitebasketballklubb@gmail.com

Hjemmearena

Amalie Skram vgs

Telefon

90787621

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share