- Vi bryr oss om samfunnet

Vår kompetanse fra toppidrett benyttes i bærekraftige prosjekter som styrker mestringsfølelse hos barn og unge.

Progresjon

Produkter

Vi skaper trygghet, mestring og progresjon hos barn og unge. Prosjektene gjennomføres på vegne av stiftelser, forbund, direktorater og tilsyn. Vi benytter kun instruktører og veiledere med høy faglig kompetanse innenfor den aktiviteten de leder.

Skolebasket produkter-img

Skolebasket

Skoleturnering i basketball for uøvde 6.klassinger i bergensskolene har vært en supersuksess de siste årene. Lek, trygghet og mestring er stikkord for turneringen der alle er vinnere.

se prosjektet
EasyBasket  for alle produkter-img

EasyBasket for alle

Nærmere 1000 barn har vært involvert når vi har drevet undervisning av lærere på barneskoler i Bergensområdet de siste årene. Våre fagpedagoger har gjort lærerne bedre i stand til å drive allsidig fysisk aktivitet på barneskole-trinnet.

se prosjektet
StartOppLekene produkter-img

StartOppLekene

StartOppLekene er et arrangementskonsept der vi tar med oss alt av lave basketballkurver og annet nødvendig utstyr for å gjennomføre en gøy dag med lystbetont lek, moro og fysisk aktivitet.

se prosjektet
Elite Basketball Camp produkter-img

Elite Basketball Camp

Elite Basketball Camp er en høykvalitets årlig basketballskole for basket-ungdom der de får fire dagers undervisning med trenere fra verdens beste basketball-liga (NBA).

se prosjektet
Les Mer

våre prosjekter

Bergen Elite gjennomfører en rekke ulike samfunnsprosjekter. Vi stiller aldri krav til registrering eller medlemskap for å kunne delta på vår aktivitet. Alle aktiviteter i Bergen Elite Samfunn skal være inkluderende og utviklende i sin natur. Prosjektene baserer seg på våre selvutviklede produkter.

Aktivitetstilbudet i Loddefjord og Olsvik (iLooL)

10/09/2021 - 10/08/2024

Aktivitetstilbudet i Loddefjord og Olsvik (iLooL)

På vegne av BUFDIR gjennomfører vi mangfolds- og integreringsaktiviteter på Olsvikåsen videregående skole i helger og i ferier.

Aktivitetstilbudet i Loddefjord og Olsvik (iLooL)
Talentutvikling

10/09/2022 - 31/08/2025

Talentutvikling

Vi driver talentutvikling for våre breddeklubber. Dette arbeidet har hovedfokus på høstferie, vinterferie og sommerferie, men vi bidrar gjerne med tips. råd og tilbakemelding underveis i sesongen. Deltagelse er gratis, og alle som deltar forplikter seg til å følge modellen med å spille for eget lag i breddeklubben. Vi ønsker at arbeidet støtter breddeklubbenes arbeid med å beholde lag og miljøer, og at talentutviklingen styrker det lokale arbeidet.

Egen link
Totale besøk alle prosjekter

6922

Bakgrunn/Fundament_1

Bakgrunn/Fundament

Bergen Elites samfunnsengasjement bygger på en ektefølt ambisjon om å styrke trygghet, mestring og progresjon hos barn og unge. Vi ønsker å motvirke de økende samfunnsutfordringene med utenforskap, manglende inkludering og passivitet. Dessuten er det svært kostbart for familier å sende barna på ulike aktiviteter. Hvis talentfulle ungdommer skal kunne utvikle seg til å bli toppidrettsutøvere, forutsetter det at familien stiller opp både økonomisk og på andre måter. Denne utviklingen ønsker vi å bremse. Barn og unge i Norge må kunne oppleve trygghet, mestring og progresjon uavhengig av hvilken bakgrunn man har - og hvilken betalingsevne familien har. Derfor er alle våre samfunnsprosjekter gratis for dem som deltar.

Bergen Elite er opptatt av at kompetanse skal ligge til grunn for alle aktivitetene vi gjennomfører. Det betyr at vi sørger for at alle våre instruktører har et minimum av pedagogisk kompetanse og opplæring før de blir engasjert i våre prosjekter. På den måten bygger vi kvalitet inn i prosjektene våre. Da unngår vi situasjoner der "kule" elitespillere får lettjente penger på SFO-prosjekter uten mål og mening. Vi har dessverre sett mange eksempler opp gjennom historien der storvokste baskethelter skaper stjerner i øynene på små-fans på ulike barneskoler - uten at aktiviteten de har bidratt med har ført til noe som helst verdifullt for barns utvikling.

Bakgrunn/Fundament_2

I Bergen Elite skiller vi mellom produkter og prosjekter. Vi har utviklet alle våre produkter selv, basert på vår spisskompetanse innen toppidrett, pedagogikk og øvrig kompetanse. Eksempler på produkter er "Skolebasket", "EasyBasket for alle" og "StartOppLekene". Disse produktene kan settes sammen, eller fungere alene, i ulike prosjekter. Produktene er utviklet over tid, og de tilpasses det enkelte prosjekt.

Prosjektene derimot, er avhengig av økonomisk støtte fra noen som ønsker at produktene skal gjennomføres. Vi mottar økonomisk støtte fra Bergen kommune, fra NBBF, fra banker og stiftelser eller fra BUFDIR (Barne-, unge- og familiedirektoratet) i ulike prosjekter. Prosjektene har en start- og en sluttdato, mens produktene kan gjenbrukes og tilpasses det enkelte prosjekt.

Partnere

Takket være våre støttespillere kan vi drive klubben slik vi ønsker:

Styrke norsk basketsport

KOMPETANSEDREVET

I tillegg til å spille seriespill i BLNO Kvinner, gjennomfører Bergen Elite en rekke ulike prosjekter. Basketball er en kompetansedrevet idrett

Styrke norsk basketsport

Skal norsk basket hevde seg internasjonalt, må vi bygge årsklasser fra bunnen av. Vi må utdanne folkene våre, ta noen veivalg, holde på noen prinsipper, og ha disiplin til å gjennomføre det vi har planlagt. Vi må rett og slett bygge stein på stein og gå den tunge veien med å satse på utvikling over tid. Utålmodighet og pragmatisme har preget norsk basketsport i lang tid, og etter flere tiår ligger vi fortsatt håpløst langt bak både fotball og håndball i Norge. Heldigvis er det positiv utvikling på gang. Men veien med å få norsk basketsport på internasjonalt nivå er fremdeles fryktelig lang.

Bergen Elites svar på hvordan norsk basketsport skal utvikle seg, handler i korthet om riktige holdninger og basketballfaglig kompetanse. Alt for mange i norsk basketsport neglisjerer verdien av kompetanse. Klubbene, som er selve ryggraden i basket-Norge, må bli både større og sterkere. Små, dugnadsbaserte klubber sliter med å holde tritt hvis vi skal bygge en framtid der basketball skal bli den dominerende lagidretten i Norge.

Hvis klubbene blir drevet bedre, får vi et mer solid fundament for å bygge regioner og forbund. Hvordan skal klubbene bli drevet bedre? Ta vår lille "syretest" på hvordan det står til i din klubb:

Klubbenes
Klubbenes "syretest"

IDENTITET: Hvilke verdier preger din klubb? Hva skal klubben din være – og for hvem? De fleste klubbene er ganske utydelige på hvem man er og hva man vil oppnå. Ved å lese nettsidene til noen av de førende norske klubbene som Asker, Bærum, Centrum, Gimle og Ulriken, er det lite som gir noe godt svar på hvem de er og hvilke verdier som er viktige for dem. Vet de ikke selv hvem de er? Tør de ikke å fortelle det?

Er dette klubber som er mer opptatt av å se seg bakover enn framover? Går vi til Skjetten basket derimot, blir vi møtt med ett tydelig budskap; «Flest mulig – lengst mulig». Kjempebra, Skjetten! Det er ingen tvil om hva som er viktig for denne klubben. Disse fire ordene forteller mye om identitet, prioriteringer og hva klubben mener er viktig for framtiden. I Bergen Elite har vi definert oss selv som «Breddeklubbenes elitesatsing».

Dette gir et tydelig signal om hvem vi er og hvordan vi prioriterer.

MÅLSETTINGER: Hvilke målsettinger har klubben din? Har klubben satt seg noen sportslige mål? Hvorfor har man ikke valgt å sette seg noen mål? Fordi det er vanskelig, fordi man er ubevisst eller fordi man ikke har kompetanse? Norges basketballforbund har vært forbilledlig i sin evne til å sette tydelige mål. Målene ble satt i 2016(?). I 2022 skulle man ha 16.250 medlemmer. Og jaggu var vi i nærheten av å nå målet!

Gode og tydelige mål er viktig for å skape god utvikling. For Bergen Elites del, har vi satt oss et sportslig mål om at vi skal spille basketball på internasjonalt klubbnivå. Videre har vi satt oss et mål om å være Norges beste profesjonelle kompetansemiljø innen basketball. Disse målene er riktignok ikke så enkle å måle, men de gir i alle fall en tydelig retning for hvor vi vil gå. Og målene holder oss på rett sti i alle valgene vi gjør. EasyBasket for alle-prosjektet samt Elite Basketball Camp vårt er ett av mange tiltak for å oppnå disse målene.

KOMPETANSE: I hvilken grad er klubben din opptatt av kompetanse? Har klubben en plan for hvordan man skal tilegne seg kompetanse blant trenerne eller tillitsvalgte? Hvordan rekrutterer man til klubbstyret? Forbundet har lagt opp til en trenerløype som er grunnleggende viktig for å utvikle norsk basket. Hvorfor er det så få som snakker om trenerløypen i positive ordelag? Hvorfor blir klubberledermøtene (i alle fall her i vest) mest opptatt av hvordan man skal kunne omgå de kravene som stilles til trenernes kompetanse? Alle som ferdes i trafikken vet at gyldig sertifikat er en forutsetning for å få kjøre bil. Slik bør det være i basketsporten også. Å slippe «ufaglærte» trenere løs på norske basketspillere er tankeløst. Å ha en tydelig plan for å unngå det, er et minimum. I Bergen Elite skal vi bli Norges beste profesjonelle kompetansemiljø innen basketball. Det er i utgangspunktet et hårete mål.

Å satse på et "dugnadsbasert seniorlandslag" - hva sier det om synet på kompetanse og langsiktig utvikling? – ja, du leste riktig. Et seniorlandslag på dugnad. Har du noen gang lest noe sted hvilke målsettingen Norge har med sine landslag?

KOMPETANSEIDRETT: For en spiller handler kompetanse om veldig mye; oppsett, skills, forståelse, ferdigheter, holdninger og erfaring er bare noen få stikkord. For en trener handler kompetanse om blant annet pedagogikk, ledelse, holdninger samt innsikt i spillets gang. Som mange vet, er basketball en vitenskapelig idrett. Det betyr at basketballens regler er konstruert av en gründer – og har dermed ikke den samme fortiden som eksempelvis fotball og håndball, nemlig at idretten har utviklet seg gradvis over lang tid. Det er ingen som kan forklare hvorfor sekstenmeteren i fotball er akkurat 16 meter fra mål. Det bare blitt slik over tid. I basketball derimot, er avstander og størrelser, regler og spillets gang, nøye regnet ut for å skape en idrett som gir få skader, skaper atletiske utøvere, og samtidig gir publikum fartsfull underholdning. På samme måte som at gode sjakkspillere må ha dyp innsikt i hvordan sjakk fungerer, må basketballspillere og -trenere ha dyp innsikt i hvordan vår idrett fungerer. Det er ikke nok å kunne reglene samt ha erfaring med basketballspill. Det er grunnleggende viktig at trenere gjennomfører opplæring og kurs, selv om de allerede har masse erfaring fra spillet. Derfor er den norske trenerløypen noe av det aller viktigste redskapet vi har for å utvikle norsk basket. Innføring av nivåer i trenerutdanningen, samt krav til å komme på relevant nivå før man får lov til å trene ulike lag, er dermed helt grunnleggende for utvikling av basketsporten her til lands.

Tar din klubb dette på alvor? På hvilken måte?

I Bergen Elite er vi opptatt av den kompetansen vi representerer. Vår hovedtrener heter Geir Bangstad, og han er den eneste norske hovedtreneren som har vunnet nordisk gull med et herrelandslag. Videre har han også vunnet kongepokal med Ulriken Eagles i 2009. Bangstad har utdannelse fra Norges idrettshøyskole, Universitetet i Bergen og University of California Berkeley. Dette i tillegg til diplomtrenerutdannelse og FIBA Europe Coaching Certificate, som samlet gir den beste trenerkompetansen i Norge. Til daglig jobber han som hovedlærer for toppidrett basketball ved Olsvikåsen videregående skole.


Vis mer